Otevřená radnice

Radnice tady musí být pro lidi

Radnice musí být moderní, transparentní a profesionální. Komunikace s volenými zástupci musí být jednoduchá, efektivní a přístupná všem bez rozdílu. Je proto nepřijatelné, aby radnice nekomunikovala s občany a fungovala za zavřenými dveřmi, jak se to děje v současnosti. Chceme, aby lidé přestali cítit bezmoc ze starých pořádků. Jen společně můžeme úspěšně budovat město, kde lidé žijí kvalitní život. Zájmy obyvatel Prahy 13 jsou pro nás naprostou prioritou. 

1. Zprůhledníme rozpočet městské části. Výdaje na kancelář starosty a radních se nesmí schovávat pod různé další položky rozpočtu a rozklikávací rozpočet musí být samozřejmostí.
2. Více zapojíme občany města do dění na Praze 13 prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, zejména prostřednictvím mobilní aplikace Naše Třináctka, ale také formou SMS či e-mailů.
3. Zavedeme veřejný diář starosty a radních.
4. Podpoříme založení Dětského zastupitelstva Prahy 13. Názory mladých lidí musí být vyslyšeny a městská část by je neměla opomíjet.
5. Zavedeme pravidelná setkávání starostky s občany. Důležitá témata projednáme na veřejných setkáních s obyvateli.
6. Otevřeme jednání radnice veřejnosti. Všechna jednání zastupitelstva a výborů budeme přenášet online. Programy výborů a podklady pro jednání budou vždy zveřejňovány minimálně s týdenním předstihem. Detailní zápisy budeme zveřejňovat do dvou dnů po konání výboru.
7. Zlepšíme dostupnost informací o poskytovaných službách pro občany na území města skrze přehlednější web a další sdělovací prostředky.
8. Připravíme přehledné webové stránky s informacemi o průběhu všech významných městských investic s přesným harmonogramem.

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 605 724 437

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook