Senioři a sociální péče

Dostupná a kvalitní péče pro občany Prahy 13

Přijde čas, kdy každý z nás bude potřebovat pomoct. Městská část musí mít kvalitní systém sociálních služeb pro spoluobčany, kteří pomocnou ruku právě potřebují. Seniorům a zdravotně a mentálně postiženým musíme zajistit důstojný a aktivní život. A v případě potřeby jim poskytnout kvalitní pečovatelskou službu, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Současná radnice přesně tohle nedělá. A to se musí změnit. 

1. Pomůžeme zajistit pečovatele pro občany Třináctky, kteří to potřebují.
2. Zajistíme metodickou podporu lidem, kteří pečují doma o své blízké. Tito lidé se často potýkají se sociální izolací, nedostatkem finančních prostředků a psychickým a fyzickým vyčerpáním. Praha 13 na ně nesmí zapomenout.
3. S ohledem na růst počtu seniorů v Praze (a to až o 40 % ve věkové skupině 85 a více) pro ně budeme rychleji budovat nová sociální zařízení a služby.
4. Zřídíme Kontaktní centrum pro seniory – internetovou WiFi kavárnu s asistenty.
5. Zajistíme Den seniorů spojený s „Koncertem vzpomínek na mládí“ doplněný besedami s nejmladší generací Třináctky
6. Budeme podporovat komunitní centra a volnočasové aktivity pro seniory a mentálně a zdravotně postižené.
7. Podpoříme mezigenerační programy, kde se setkávají starší občané s těmi nejmladšími a tráví spolu volný čas (např. tvořivé dílny, čtení pohádek).
8. Naším plánem je čerpat dotace v sociální oblasti efektivněji a zřídit domov seniorů na Praze 13.

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 605 724 437

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook