Školství, kultura a volný čas

Začneme stavět nové školky a školy

Situace ve školství na Praze 13 stále není ideální. Soukromé zájmy vedení městské části potřeby rodin s dětmi zcela míjí. Trápí nás zásadní nedostatek míst v mateřských školách a podobná situace brzy nastane i ve školách základních. Kvalitní vzdělání je přitom nejlepší investicí do budoucna. Podle demografické studie potřebujeme zajistit tisíce míst ve školkách, jeslích, dětských skupinách i v základních školách. Je nezbytné začít tato zařízení ihned budovat a zvyšovat kvalitu těch stávajících. Například Britská čtvrť marně čeká na slíbenou školku už mnoho let.

1. Zajistíme dostatek míst ve školách a školkách a začneme okamžitě pracovat na odkupu pozemků pro nové školní budovy. Děti na prvním stupni musí mít školu v docházkové vzdálenosti.
2. Podpoříme systém moderního vzdělávání na Praze 13, který bude zajišťovat odborný psychologický a sociálně právní servis školám, rodičům a dětem.
3. Zvýšíme kvalitu výuky a podpoříme moderní způsoby vzdělávání.
4. Zajistíme spravedlivé rozdělování prostředků a podpory pro všechny školy.
5. Zřídíme tzv. “Dětskou Radnici“- fórum školáků a středoškoláků. Podpoříme vznik postu dětského ombudsmana.
6. Nabídneme školám programy, které budou financované z grantů a podpoří rozšířené vzdělávání žáků (například Program pro právní a finanční gramotnost).
7. Budeme podporovat znevýhodněné děti příspěvkem na zájmový kroužek.
8. Přetvoříme KD Mlejn na opravdové kulturní centrum, které bude sloužit nejen pro pořádání kulturních událostí, ale nabídne obyvatelům Prahy 13 také prostory, kde mohou zdokonalovat své kreativní dovednosti.
9. Zvýšíme příspěvek městské části na mimoškolní aktivity, aby všechny děti měly možnost rozvíjet svůj talent bez ohledu na své finanční zázemí.
10. Vybudujeme více hřišť pro starší děti a zajistíme jejich bezpečnost. Budeme se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití školních hřišť a sportovních areálů v majetku městské části.
11. Zajistíme transparentní a spravedlivé rozdělování dotací pro sport a volnočasové aktivity, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků. Zamezíme vyvádění těchto peněz mimo oblast určení, tedy Prahu 13.
12. Naplno využijeme kulturně-vzdělávací potenciál partnerských měst Třináctky, která se budeme snažit do buducna vytvořit.
13. Budeme rozvíjet kvalitu veřejných prostranství, jako jsou parky či náměstí, aby lidem sloužily jako příjemné místo setkávání a mohly se tu konat kulturně komunitní aktivity ve spolupráci s projektem Kreativní Praha.
14. Zlepšíme dopravní situaci v okolí škol např. vyvýšenými přechody a úpravou dopravního značení. U každé školy zřídíme parkovací stojany na kola.
15. Zvýšíme vědomí o historii Prahy 13 například pravidelnými výstavami a akcemi se starousedlíky.
16. Zpopularizujeme a podpoříme pobyty občanů Třináctky v rekreačním zařízení Kozel. To je nyní řízeno neodborně, využívané je neefektivně a přitom má dobrý potenciál být pro občany Prahy 13 velmi užitečným a příjemným místem, kde mohou trávit svůj čas.

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 605 724 437

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook